byggfrima

Byggfirman som levererar

Lorrez Byggfirma Lorrez Bygg har sedan starten 2007 varit ditt pålitliga byggföretag i Stockholm. Byggfirmans grundare Fredrik Alson och Ingemar Treudd har båda många års erfarenhet i byggbranschen. Med våra 90 kvalificerade och tillsvidareanställda har vi inom denna tidsram förverkligat cirka 600 projekt av alla storlekar för offentliga, kommersiella och privata kunder. Vårt huvudsakliga fokus ligger på genomförandet av komplexa byggprojekt i den befintliga byggnaden. Som en pålitlig och kompetent partner för renoveringar och utökade skalkonstruktioner implementerar vi konsekvent våra höga kvalitetsstandarder och bevisar vår kompetens och erfarenhet dagligen med väl samordnade byggprocesser. I slutet av budgetåret 2019 har Fredik alson och Ingemar Treudd överlämnat sitt ansvar inom ledningen till erfarna händer. Lefter Brökfinp och Anders Andersson, som redan är i en ansvarig position som långsiktiga anställda, tar över ledningens uppgifter med stor motivation och den nödvändiga känsligheten. De kommer även i fortsättningen att stödjas av de två aktieägarna, som kommer att fortsätta att ge råd till företaget. Det som gör oss och vårt team i byggfirman stort är det stora engagemang som vi alla är inblandade i. Alltid i projektets anda arbetar vi hand i hand med mycket passion och är därmed en stark och pålitlig partner för byggare och arkitekter. På suveräna och flexibla vis hanterar vi schemalagda aktiviteter och överraskande utmaningar, så att alla är nöjda i slutet av ett byggprojekt: med oss och resultatet. Byggnad i lager Vi är en stark partner för kunder och arkitekter: När det blir riktigt svårt går vi upp till högsta nivå. Trånga rum i innerstadsområdet, mycket känsliga föremål som kliniker eller kulturminnesmärkta byggnader – vi är väl förtrogna med de komplexa kraven på byggåtgärder i den befintliga byggnaden. Vi vet vad vi ska göra, hur och när, men vi vet också vad som inte fungerar. Vårt team från byggfirmanmalmö känner till detaljerna i byggprojekt som behöver genomföras på ett förenligt sätt med löpande verksamhet och en känslig miljö. I nära samordning med alla inblandade och intressenter ser vi till att allt går som det ska och bemästrar alla osäkerheter med tillförsikt. Resultaten är imponerande – se själv! Förresten: ramavtal är också möjliga. Pågående arbete, såsom reparationer, kan således beställas i grupp under en viss tidsperiod utan kostsamma enskilda anbud och sedan utföras särskilt snabbt och flexibelt. För detta ändamål har vi kvalificerade medarbetare till vårt förfogande som behärskar olika yrken och kan användas som allround. Ett exempel på projektkontrakt med ramavtal är den pågående renoveringen och underhållet av transformatorstationerna. Nyckelfärdig konstruktion Alla affärer levereras från en enda källa och optimalt samordnade – eftersom ett byggprojekt inte är lättare för kunder och arkitekter att genomföra. Vår erfarenhet och expertis gör det möjligt för oss att erbjuda denna möjlighet även i komplexa renoveringsarbeten och specifika kommersiella byggnader, t ex vid ökade säkerhetskrav eller under pågående drift. Med vår nyckelfärdiga konstruktion garanteras en optimal process och en felfri utförandeskvalitet. Detta sparar tid, pengar och nerver. Vad mer vill du ha? Va? Utökat skalkonstruktion hos vår byggfirma Vid behov erbjuder vi många andra affärer

Läs mer »