värmepump

värmepump

UPPVÄRMNING GENOM VÄRMEPUMPEN

Värmepumpar genererar sin termiska energi med hjälp av en helt annan teknik än brännarsystem (som gaskondenseringssystem). Eftersom värmepumpar använder den så kallade omvända kylskåpprincipen. Det finns olika principer för värmeproduktion i en värmepump, men de är alla effektiva och miljövänliga så länge de har anpassats till fastighetens förhållanden och tillhörande miljö. En värmepump utvinner sin värme från miljön (t.ex. luft eller geotermisk energi) och gör den tillgänglig för värme- och varmvattenkretsen. Hur fungerar en värmepump? En värmepump arbetar med den naturliga lagen i temperaturgradient (varm till kall) och använder denna naturlag för att generera den nödvändiga värmen till hemmet. Värmepumpen utvinner din värme från miljön och överför den till fastighetens värmesystem. Det fungerar tvärtom enligt principen om ett kylskåp, som använder husets inre värme och släpper det utanför. Men hur fungerar det? Värmepumpen fungerar med en vätska, i de flesta fallsaltlösning, som är försedd med en frysskydd. Denna vätska absorberar den omgivande värmen, till exempel från grundvatten eller geotermisk energi, och transporterar den till värmepumpen. Luftvärmepumpar installerade utanför arbetar med en fläkt istället för en vätska som avger utomhusluften till värmepumpen. I värmepumpen kommer vätskan eller luften in och överförs via en värmeväxlare, ångare, till kompressorn, vilket höjer köldvätskans temperaturnivå. Trycket på vätskan reduceras sedan och expanderas samtidigt och återförs till ångaren. Därifrån matas den in i värmeackumulatorn fylld med vatten, där vattnet tar över värmen via en värmeväxlare och distribuerar den till värme- och varmvattenanläggningen. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt värmepumpar i Malmö. Är en värmepump något för mig? Huruvida en värmepump är fördelaktig för din egendom och är meningsfull beror på en del omständigheter. En geotermisk värmepump kräver därför utrymme i marken. Ett hål krävs för att värmepumpens saltlösningar kan läggas på det erforderliga djupet. Värmepumpar med en utomhusenhet, till exempel luftvärmepumpar, är också en smakfråga och en kandidat för brus, om än mindre. Dessutom bör det kontrolleras i förväg vilka flödestemperaturer i din fastighet som kan förväntas. Värmepumpen är bättre utformad för låga flödestemperaturer upp till 45 grader, t.ex. golvvärme. Höga temperaturer gör också att värmepumpen fungerar mer ineffektivt. Vi kan rådgöra dig om du är osäker på värmepumparna i Stockholm. Har jag rätt till finansiering för värmepumpen? Företaget främjar värmepumpar i sitt program för uppvärmning med förnyelsebar energi till ett fast belopp. En åtskillnad görs mellan grundläggande och innovationsfinansiering. Huruvida en värmepump är berättigad kan också ses i listan över system som tillhandahålls av företaget. Om du inte är säker på om din värmepump finns på den här listan eller undrar om en värmepump bör övervägas för din fastighet överhuvudtaget rekommenderas att du går till en energikonsult. Detta kommer att klargöra ämnet och, i tvivel, beräkna värmebelastningen för din byggnad. För energirådgivande organ kan vi rekommendera några bra energikonsulter för att du ska få bra rådgivning, institutet för energirenovering. Rådgivningen här är helt gratis och är skräddarsydd efter dina individuella behov. Du får detaljerade råd i förväg om ditt projekt och dina alternativ och kommer sedan att åtföljas av renoveringen. Energikonsulterna tar hand om

Läs mer »